BINK is totaalinstallateur voor de grootste archeologische schatkamer van Nederland!

24-04-23

Het Archeologisch Depot Nijmegen en het Archeologisch Depot Gelderland worden samengevoegd. Beide depots worden vanaf heden ondergebracht in het al bestaande gemeentelijke Archeologisch Depot. Het gemeentelijke Archeologisch Depot voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd, en wordt daarom verbouwd en uitgebreid.

archeologischdepotnijmegenengelderland[1]

Het depot bewaart en beheert een hoogwaardige collectie aan archeologische bodemschatten die binnen de grenzen van Nijmegen en provincie Gelderland zijn opgegraven. Daarbij wordt het depot zo uitgebreid dat er meer en beter bewaard kan worden voor de toekomstige generaties. Deze uitbreiding maakt het depot de grootste archeologische schatkamer van Nederland!

In opdracht van ontwikkel- en bouwpartner Giesbers Ontwikkelen en Bouwen installeren wij de E- en W-installaties van het Archeologisch Depot Nijmegen en Gelderland. Daarbij werken we gedurende het project ook nauw samen met, architect diederendirrix, bouwfysisch adviseur Peutz en ingenieursbureau Croes.

Werktuigbouwkundige installaties

De W-installaties die voor dit project gerealiseerd worden zijn o.a. hemelwaterafvoeren, drinkwaterinstallatie, sanitaire voorzieningen, verwarming en koeling, luchtbehandelingsinstallatie en de bijbehorende meet- en regeltechniek.

archeologischdepotnijmegenengelderland[2]

Bijzondere aandacht voor het binnenklimaat

In de depotruimten worden strenge eisen gesteld aan het binnenklimaat. Met name het beheersen van binnentemperaturen en de vochthuishouding zijn hierbij van groot belang. Er worden temperatuur- en vochtsensoren binnen de depotruimten gerealiseerd om het gewenste binnenklimaat te monitoren en te borgen. Hiermee worden temperatuurschommelingen, die de conditie van de bodemschatten kunnen beïnvloeden, geminimaliseerd.

Ook zijn de nodige lekdetectoren opgenomen zodat eventuele waterloverlast direct gesignaleerd wordt. Dit alles wordt bewaakt door een uitgebreid gebouwbeheersysteem (GBS).

Elektrotechnische installaties

De E-installaties van het Archeologisch Depot worden in opdracht van BINK door Nikkelen Elektrotechniek geïnstalleerd.

Het Archeologisch Depot wordt o.a. voorzien van een hoofdverdeelkast, verlichtingsinstallatie inclusief noodverlichting, datanetwerkinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, toegangscontrolesysteem, inbraakbeveiliging, camerabewaking. Ook wordt er op het depot een complete PV-installatie gerealiseerd.

Heb je vragen? Neem contact met ons op!

076 599 1700 Ma. t/m vr. van 08:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00
medewerkers BINK