bink elektro 02

Onze certificaten en keurmerken

Als klant wil je natuurlijk zeker weten dat je in zee gaat met een techneut die betrouwbaar is en kwaliteit levert. Dan is het goed om te weten dat BINK beschikt over verschillende keurmerken en certificaten.

20211109 binkgroep dhgmaasvlakte spotcompanion c5765

VCA

Wij zijn een erkend VCA gecertificeerd technisch installateur: VCA** 2017/6.0

VCA is een afkorting van veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers. Het VCA certificaat is in 1994 op initiatief van o.a. aannemers in het leven geroepen om het beleid rondom veiligheid onafhankelijk te kunnen toetsen. Het doel ervan is de veiligheid op de werkplek te vergroten. Als werknemer én werkgever is het van belang aantoonbaar bewust te zijn van mogelijke gevaren op de werkplek. Met een VCA certificaat tonen wij aan dat we op de hoogte zijn van de veiligheidsregelgeving in bepaalde werksituaties en geschoold zijn in het zo veilig mogelijk uitvoeren van ons beroep.

20201104 clboosterhout binkgroep spotcompanion a7524

InstallQ

InstallQ is het centrale loket voor kwaliteitsregelingen binnen de installatiebranche. Eén van de belangrijkste werkzaamheden van InstallQ, is het verlenen van erkenningen aan vakbekwame installateurs en bedrijven en het informeren over certificeren. Daarnaast accrediteert InstallQ opleidingen en examens in de installatietechniek. BINK is erkend InstallQ-installateur. Een erkenning van InstallQ is een bewijs van kennis en kunde. Zo zijn we bij BINK op ons vakgebied gecontroleerd op verschillende vakbekwaamheidseisen. Met de erkenning bewijzen we dat onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die van toepassing zijn.

Wij zijn in het bezit van de volgende erkenningen:

Elektrotechnisch installateur 
Zonnestroomsystemen Groot, incl. klein

Gastechnisch installateur 
Watertechnisch installateur 
EVI-Luchtbehandelinginst. 
EVI-Rioleringsinstallaties 
EVI-Verwarmingsinst. 
EVI-Warmtepompinstallaties

20210520 bink ecdrroosendaal spotcompanion c7376

ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Met certificering van ISO 9001 tonen we aan dat wij aan eisen van onze opdrachtgevers of toezichthouders voldoen.

20201104 clboosterhout binkgroep spotcompanion a7677

Kwaliteitskeurmerk BRL 6000

Als installateur staan wij voor de professionaliteit van onze organisatie en het vakmanschap van onze medewerkers. Wij willen onze klanten zekerheid bieden en aantonen dat onze installaties betrouwbaar, duurzaam en veilig zijn ontworpen. BINK is door DEKRA gecertificeerd voor BRL 6000. Met dit keurmerk wordt aangetoond dat BINK voldoet aan de geldende eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Dit keurmerk is special ontworpen voor de installatiesector. Bedrijven die in bezit zijn van dit keurmerk voldoen aan de Nederlandse wettelijke eisen. Ze tonen daarnaast aan dat hun producten of systemen duurzaam en veilig zijn ontworpen. De installaties voldoen met een certificaat ook aan hoge standaarden, zoals een gezond binnenklimaat.

Wij zijn in het bezit van de volgende certificaten:

BRL6000-01 elektrotechnische installaties woningen
BRL6000-02 elektrotechnische installaties (t/m 3 x 80A,Utiliteit)
BRL6000-03 elektrotechnische installaties (vanaf 3 x 80 A)
BRL-6000-21 ontwerpen, installeren en beheren van technische installaties van het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.

inspectie[5]

SCIOS Certificering

De overheid stelt, mede in de Arbowet, dat technische installaties veilig, efficiënt en milieuvriendelijk moeten zijn. Regelmatige inspectie van de installatie is daarom noodzakelijk volgens de gestelde kwaliteitsnorm: de SCIOS certificatieregeling.

Een SCIOS certificering geeft opdrachtgevers de zekerheid dat de inspecteurs die zij inschakelen ook werkelijk hun vak verstaan en daarbij de juiste normen hanteren.

Wij zijn in het bezit van de volgende SCIOS certificaten:

Scope 1
Scope 2
Scope 7a
Scope 8
Scope 10

20210616 binkgroep bredeschooltholen spotcompanion c9098

BORG Elektronisch Beveiligingsbedrijf

In sommige gevallen kunnen verzekeraars een BORG certificaat eisen om er zeker van te zijn dat de beveiligingsinstallatie door een echte vakman is aangelegd. BINK is een BORG gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Dit houdt in dat wij door een certificatie-instelling (KIWA) zijn beoordeeld op de levering van onze diensten. Bovendien zijn wij gecontroleerd op de bedrijfsprocessen en de deskundigheid en betrouwbaarheid van ons personeel.

20211109 binkgroep dhgmaasvlakte spotcompanion c5785

Leveren, installeren en onderhoud brandmeldinstallaties

Met het keurmerk Leveren Brandmeldinstallaties tonen we aan dat de brandmeldinstallatie die we leveren voldoen aan NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen.

Met het keurmerk Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties tonen we aan dat we de installatie monteren volgens NEN 2535.

Met het keurmerk Onderhoud Brandmeldinstallaties toon je aan dat het onderhoud uitvoert volgens NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: Brandmeldinstallaties.

20220602 binkgroep uitzicht vlaardingen spotcompanion 5692

BRL 100

Installatiebedrijven die onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitvoeren aan koelapparatuur, airco’s of warmtepompen moeten zich verplicht laten certificeren volgens BRL 100 ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen’. Wij zijn BRL100-gecertificeerd en mogen onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitvoeren aan de eerder genoemde installaties.

20220602 binkgroep uitzicht vlaardingen spotcompanion 5654

STEK

Met het STEK-certificaat tonen wij als specialist in koudetechniek aan dat wij vooroplopen als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Met dit certificaat tonen wij aan dat wij conform de STEK-eisen werken voor het verrichten van handelingen met f-gassen aan koelinstallaties, klimaatinstallaties en warmtepompinstallaties conform STEK Module A: Technische eisen f-gassen.

20210210 binkgroep dongemondcollege raamsdonksveer spotcompanion 2056

SBB Erkenning Leerbedrijf

De wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. BINK is door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend als leerbedrijf.

Heb je vragen? Neem contact met ons op!

076 599 1700 Ma. t/m vr. van 08:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00
medewerkers BINK