900 nieuwe rookmelders voor Kroonestede in Hoeven

Woonkwartier

Kroonestede te Hoeven is een modern woonzorgcentrum met vijf gebouwen, bestaande uit 120 appartementen, en is eigendom van woningcorporatie Woonkwartier. Onlangs hebben wij het gebouwbeheersysteem van Kroonestede vervangen. Na een succesvolle uitvoering klopt Woonkwartier weer bij BINK aan. Dit keer om de brandmeldinstallaties te vernieuwen.

7279 20200914 bink kroonestede spotcompanion 0850

Om aan de gestelde normen en eisen te voldoen zijn er verschillende werkzaamheden verricht, waaronder het vervangen van de brandmeldinstallatie. Een flinke klus: “Met de vervanging van 900 rookmelders en drie centrales, verspreidt over de vijf gebouwen, is dit het grootste vervangingsproject voor de afdeling beveiligingstechniek tot nu toe! Om maximale brandveiligheid te garanderen gedurende de uitvoering hebben we met twee brandmeldinstallaties naast elkaar gewerkt. Hierdoor bleven zowel de oude als de nieuwe rookmelders in werking”, aldus Arjan van Oorschot, projectcoördinator beveiligingstechniek bij BINK.

Werkzaamheden

Op basis van een goede afstemming en een gedetailleerde planning zijn de werkzaamheden binnen een relatief korte tijd gerealiseerd. Het gebouw bleef in gebruik tijdens de vernieuwing. Het was belangrijk dat bewoners en medewerkers van Kroonestede zo min mogelijk overlast van onze werkzaamheden zouden ervaren. John de Geus, regievoerder installaties bij Woonkwartier licht toe: “Het streven om het gebouw blijvend brandveilig te houden is een uitdaging. Het is namelijk een optelsom van factoren die maken dat het sein ‘brand meester’ gegeven kan worden. Het uitgangspunt is hierbij altijd dat de bewoners fijn en veilig wonen. Om die reden hebben we bewoners vanaf het eerste moment betrokken. Samen met BINK, de zorglocatie-managers en de huismeesters hebben we steeds met bewoners gecommuniceerd, met als resultaat dat het traject vlot is verlopen. Daarbij samen ervoor zorgen dat bewoners zo min mogelijk overlast ervaren.”

Op verzoek van de opdrachtgever is het gehele woonzorgcentrum voorzien van Hertek-rookmelders. Naast de rookmelders is ook het brandmeldpaneel omgebouwd, de centrale apparatuur voor de ASD-detectiesystemen vervangen en een gecertificeerde PZI-installatie (personen-zoekinstallatie) gerealiseerd.

Inzicht op afstand

Met behulp van een digitaal veiligheidsplatform kunnen de 900 rookmelders op afstand gecontroleerd worden op vuildetectie. Wanneer een melder vervuild raakt, door bijvoorbeeld stofvorming, ontvangt onze serviceafdeling een melding. Hierdoor kan er tijdig gehandeld worden, zodat te allen tijde de installatie naar behoren werkt.

Na een succesvolle migratie heeft Kroonestede het inspectiecertificaat BMI en het inspectiecertificaat OAI Stil Alarm/ Pagers behaald. “We kijken tevreden terug op een fijne samenwerking met iedereen. We zijn trots op dit mooie project en willen BINK bedanken voor hun professionele en servicegerichte aanpak. Het jaarlijks onderhoud aan de installaties hebben we dan ook bij BINK ondergebracht”, sluit John af. 

Heb je vragen? Neem contact met ons op!

076 599 1700 Ma. t/m vr. van 08:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00
medewerkers BINK