impressie

Sponsoring

Als familiebedrijf ondersteunen en stimuleren wij op verschillende manieren diverse evenementen, verenigingen en activiteiten. Doelstelling die wij hieraan stellen is om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Bovendien is sponsoring één van de bouwstenen voor onze goede, langdurige relaties met afnemers, leveranciers en medewerkers!

Uitgangspunten

BINK ziet sponsoring als tweerichtingsverkeer; een samenwerking waarin beide partijen een bijdrage leveren om de gezamenlijk overeengekomen doelen te realiseren. Een goede samenwerking kan immers van grote meerwaarde zijn voor beide partijen.

Door techniek-, sport- en sociaal cultureel gerelateerde projecten te ondersteunen proberen wij, als familiebedrijf, een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Wij vinden het van groot belang dat het initiatief past bij de kernwaarden en cultuur van BINK. 

20211021 opendagbink spotcompanion 4478

Techniek

Technische innovaties zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven. BINK vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van industrie en techniek in de samenleving. Om dit te kunnen bereiken ondersteunen wij jaarlijks een aantal activiteiten en evenementen op het gebied van techniek. Daarnaast zetten wij ons in om de jeugd al vroeg te enthousiasmeren voor techniek, want helaas kiezen te weinig jongeren voor een technische opleiding. Terwijl zo’n opleiding hen niet alleen een goede kans op een mooie loopbaan biedt, maar hen ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan het verminderen van klimaatproblemen door de energietransitie te versnellen of het verbeteren van de gezondheidszorg. Daarom zet BINK zich in om jongeren van verschillende leeftijden kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor de technische sector.

Team BINK

Sport

Als familiebedrijf hechten wij veel waarde aan sport, omdat dit zorgt voor samenwerking en saamhorigheid. Daarnaast is sport een leuke en mooie manier om te werken aan je gezondheid. Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij een sportieve en vitale samenleving. BINK ondersteunt verschillende spotverenigingen en evenementen. We richten ons op voetbal, fietsen, autosport en hardlopen.

corsozundert2

Sociaal cultureel

BINK toont haar betrokkenheid in de samenleving door middel van sponsoring van verschillende goede doelen en culturele initiatieven. Zo sponsoren wij het Corso in Zundert. Corso Zundert staat op de UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed.

Sponsorcriteria

  • Het sponsorverzoek staat in relatie tot ten minste één van de drie aandachtsgebieden waar BINK zich met sponsoring op richt: techniekpromotie, sport of sociaal cultureel.
  • De sponsoring moet bijdragen aan de doelen die BINK met sponsoring beoogt.

 

Wij ondersteunen géén:

  • Projecten of activiteiten die uitsluitend een individueel belang dienen
  • Feesten zonder ander doel dan feesten
  • Projecten of activiteiten met een religieus of politiek karakter
  • Afzonderlijke teams of initiatieven binnen een (sport)vereniging of stichting
  • Activiteiten zonder organisatievorm

Sponsorverzoek

Wekelijks ontvangen we vele aanvragen voor het ondersteunen van allerlei sympathieke projecten. Wij kunnen helaas niet alle aanvragen voldoen. We zijn daarom genoodzaakt keuzes te maken. Benieuwd of we aan jouw sponsorverzoek kunnen voldoen? Stuur ons een mailtje naar communicatie@binktechniek.nl